Seminarie - Instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs

De instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs staan al enkele jaren in de belangstelling. Ze krijgen bovendien een centrale plaats in de Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 en in het Vlaams Regeerakkoord.

Het overlegplatform Studiekeuze van Secundair naar Hoger Onderwijs organiseerde op 1 december 2020 een digitaal seminarie over de instrumenten in de overgang van secundair naar hoger onderwijs. Het seminarie bracht zo’n 90 actoren uit zowel het secundair onderwijs als uit het hoger onderwijs online samen. De focus van het seminarie was de positionering en afstemming van verschillende instrumenten, alsook de inbedding ervan in de onderwijsloopbaanbegeleiding.

Na een verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor, brachten de covoorzitters van het overlegplatform Ann De Schepper en Peter Op ’t Eynde een overzicht van de bestaande instrumenten vanuit een helikopterperspectief.

Nadien kwamen diverse toelichtingen aan bod over de volgende instrumenten: Columbus, klassenraden, ijkingstoetsen, instaptoetsen, toelatingsproeven, schakeljaar en naamloos jaar. Zowel het doel, de sterktes als de beperkingen van elk instrument werden behandeld. Rond elk instrument werd een toelichting in de diepte in een break-out room georganiseerd.

Tot slot kwamen kritische reflecties aan bod over de instrumenten en de inbedding ervan in de onderwijsloopbaanbegeleiding. Terwijl het CLB reflecteerde over de manier waarop de voorgestelde instrumenten leerlingen en toekomstige studenten helpen in hun keuzeproces, richtte VVS zich op de verschillende stappen in een oriënteringsproces en de bijhorende verwachtingen en noden van studenten. VSK, ten slotte, deelde ervaringen van scholieren met enkele van de instrumenten en hield een pleidooi voor een gecoördineerde aanpak van de diverse instrumenten, ten dienste van de leerlingen.

Presentaties

  • Kritische reflecties van de Vlaamse Scholierenkoepel  – Mauro Michielsen (VSK)