InnoVET lerend netwerk - werken met KlasCement

Op 13/11/2019 organiseerde de InnoVET-coördinator samen met KlasCement een lerend netwerk rond de mogelijke valorisatie van de diverse InnoVET-projecten.

Na een algemene inleiding en toelichting over de werking van KlasCement werd dieper ingegaan op hoe scholen hun InnoVET-materiaal kunnen indienen.