Zenitdialoog over effectiviteit van het Vlaamse onderwijs

Peilingen en internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek wijzen op dalende prestaties van leerlingen voor bepaalde leergebieden of vakken in het basis- en secundair onderwijs. Er valt veel te bespreken en de Vlor is het uitgelezen forum om dit te doen.

Kwaliteit is meer dan de mate waarin (meetbare) leerdoelen effectief bereikt worden, maar we mogen de cijfers ook niet uit de weg gaan. Het Vlor-advies over onderwijskwaliteit (20 december 2018) zette een aantal grote lijnen uit om het debat over onderwijskwaliteit en effectiviteit aan te gaan. In deze Zenitdialoog nodigden we prof. Jan Van Damme uit om een lezing te geven over de effectiviteit van het Vlaamse onderwijssysteem. Daarna brachten twee disputanten, Isabel Rots (COV) en Elias Hemelsoet (OVSG), vanuit hun eigen invalshoek een aantal reflecties. Tot slot was er tijd voor debat met het publiek op basis van een aantal stellingen.