Studiedag 'Anders = pesten?'

Het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School organiseerde op 26 november 2019 een studiedag voor een brede doelgroep.

Het onderzoek dat werd voorgesteld zoemt in op de link tussen welbevinden en pesten op school, en diversiteit. Professor Benoit Galand (UCL) bracht recente bevindingen over ‘Identity-based bullying among Belgian adolescents’, en Robin Achterhof (KU Leuven) stelde de eerste resultaten voor uit het SIGMA-project, een grootschalig onderzoek naar het welzijn van Vlaamse jongeren. 

Het overlegplatform presenteerde ook eigen werk. Eva Tiquet (COV), voorzitter van het platform, stelde de poster 'Antipestslang' voor met inspiratie voor een beleid rond welbevinden op school. De poster wordt eind november via de post bezorgd aan alle Vlaamse scholen.

Anoek Smeyers (Thomas More), voorzitter van het overleg met lerarenopleidingen rond welbevinden, bracht het resultaat van intensief overleg over de plek van welbevinden in het curriculum van de toekomstige leraar: een inspiratieboekje voor elke lerarenopleider.

De meer dan vijftig deelnemers kregen de kans om met elkaar in gesprek te gaan over deze thematiek tijdens een heel dynamische sessie, georganiseerd door de ouders en de scholieren.