Seminarie - Taalonderwijs in het basisonderwijs

Interactief seminarie over vreemdetalenonderwijs en begrijpend-leesdidactiek

Samen met het Departement Onderwijs en Vorming organiseerde de Vlor een interactief seminarie naar aanleiding van twee reviews:

  • de SONO-review over vreemdetalenonderwijs (Vroege start? Een analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs
  • de Vlor-review over begrijpend-leesdidactiek (Sleutels voor effectief begrijpend lezen).

De onderzoekers van deze twee praktijkgerichte reviews stelden de resultaten voor. Vervolgens was er ruimte om met hen in gesprek te gaan over de resultaten van de reviews. Ook stonden we samen met andere begeleiders, lerarenopleiders en inspecteurs stil bij de implicaties van deze inzichten voor de opleidings- en begeleidingspraktijk van leraren(teams).