Redelijke aanpassingen tijdens werkplekleren

Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren, stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijk blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon én buitengewoon secundair onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden. Welke drempels ervaren leerlingen, scholen en bedrijven? Hoe kunnen we die wegnemen? Wat kunnen we van elkaar leren uit bestaande praktijken?

Op de studiedag van 19 juni 2019 kregen 95 deelnemers een handleiding over redelijke aanpassingen aangereikt door Annelies D’Espallier.

In verschillende sessies bekeken ze het thema vanuit de bril van:

  • het beleid (departement Onderwijs en Vorming en SERV)

  • de bemiddelaar (VDAB en GTB)

  • het bedrijf (Horeca Forma)

  • levenslang leren (Maatwerk, Kaliber en Emino)

  • de school (buso Sint-Elisabeth Wijchmaal)

  • de werkplekleerling en de werknemer (UNIA)