Lerarentafel

In de Vlor is een project gestart over de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek van de leraar, de voorwaarden om professioneel te kunnen functioneren en de rol die de leraar inneemt in onze samenleving. Om het project vorm te geven en ervoor te zorgen dat we de juiste vragen meenemen, bevraagden we de leraren zelf.

Waar ligt de leraar van wakker?

Op woensdagnamiddag 4 maart kwamen 11 leraren uit het basis- en secundair onderwijs meedenken aan onze lerarentafel. Bij koffie en taart, vertelden ze ons met welke uitdagingen ze dagelijks te maken krijgen en wat dit voor hun functioneren betekent. Met hun antwoorden gaan we nu verder aan de slag bij de uittekening van ons projectplan.