Eindtermen: omzien en vooruitkijken

Deel 1: Een onderwijskundig en juridisch perspectief (24 januari 2020)

Voorafgaand aan de advisering van eindtermen gaf de Vlor zijn leden de kans om zich op een intern seminarie te informeren en een beter zicht te krijgen op de denkkaders die de ontwikkeling van nieuwe eindtermen sturen.

Deel 2: Basisvorming, doorstroomgerichte vorming en beroepsgerichte vorming in balans? (31 januari 2020)

Deel 3: Modernisering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs (6 maart 2020)

Bekijk hier het programma