Verslagen


26/06/2018

Afscheid algemeen voorzitter Harry Martens

22/05/2018

Seminarie - Internationale projecten met focus op burgerschap

02/05/2018

Seminarie - Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs

18/04/2018

Studiedag - Het curriculum in hoger onderwijs uitgedaagd

20/03/2018

Studienamiddag - Welbevinden en preventie van pesten op school

08/03/2018

Peer Learning Activity - The curriculum in higher education challenged

06/03/2018

Toelichting - Burgerschapsvorming

07/02/2018

Seminarie - Duaal leren volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

06/02/2018

Seminarie - Gezondheidsbeleid in diversiteit

31/01/2018

Toelichting - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

29/03/2017

Seminaries over het Bolognaproces

20/09/2016

25 jaar Vlor

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

20/10/2014

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

04/02/2015

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

22/01/2015

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

17/12/2010

Workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs

20/09/2017

Startdag 2017 - Identiteit in diversiteit - Diversiteit in identiteit

30/05/2016

Eunec-conferentie over 'Governance in Education’

16/11/2011

Studiedag - AgODi-Vlor: inschrijvingsrecht

21/11/2016

Workshop - Armoede en hoger onderwijs

25/01/2012

Workshop - Waarom vinden kansengroepen minder makkelijk stageplaatsen?

25/03/2016

Seminarie - Overlegplatform Welbevinden