Verslagen


28/11/2018

Toelichting - Actieplan 4.0 'Werk maken van werk in zorg en welzijn'

21/11/2018

Kunst ook anders. Zorg in het (deeltijds) kunstonderwijs

25/10/2018

Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs over de onderwijsloopbaan van jongeren

28/09/2018

Toelichting over InnoVET

20/09/2018

Startdag 2018 - Digitalisering en onderwijs: op zoek naar de juiste maat

26/06/2018

Afscheid algemeen voorzitter Harry Martens

22/05/2018

Seminarie - Internationale projecten met focus op burgerschap

02/05/2018

Seminarie - Gestandaardiseerd toetsen op het einde van het basisonderwijs

18/04/2018

Studiedag - Het curriculum in hoger onderwijs uitgedaagd

09/10/2018

Toelichting – Vreemde talen in het basisonderwijs

20/03/2018

Studienamiddag - Welbevinden en preventie van pesten op school

08/03/2018

Peer Learning Activity - The curriculum in higher education challenged

06/03/2018

Toelichting - Burgerschapsvorming

07/02/2018

Seminarie - Duaal leren volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

06/02/2018

Seminarie - Gezondheidsbeleid in diversiteit

31/01/2018

Seminarie - Toetsen bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

16/01/2018

Studievoormiddag - Diversiteit hoger onderwijs

15/01/2018

Toelichting - Vlaamse resultaten van recent internationaal onderwijsonderzoek

13/12/2017

Zenitdialoog over gestandaardiseerde toetsen

12/10/2017

Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

07/06/2017

Zenitdialoog met Ive Marx

03/02/2017

Toelichting - Vlaamse resultaten PISA en TIMSS

29/03/2017

Seminaries over het Bolognaproces

20/09/2016

25 jaar Vlor

14/01/2016

Hilde Crevits in dialoog met Vlor-leden

20/10/2014

Eunec-conferentie over de transitie onderwijs - arbeidsmarkt

04/02/2015

Studiedag - Het volwassenenonderwijs en levenslang leren. Een krachtige synergie

22/01/2015

Dialoog met Hilde Crevits over het advies over de beleidsnota Onderwijs

17/12/2010

Workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden

29/04/2015

Studiedag - Neurowetenschap en onderwijs