Diversiteit in schoolteams. De rol van de lerarenopleidingen in de kijker

De samenleving is zeer divers. Die grote mate van diversiteit wordt niet weerspiegeld in schoolteams van basisscholen en secundaire scholen in Vlaanderen. Om in de toekomst meer diversiteit te realiseren, kunnen veel verschillende actoren een rol opnemen. De Vlor zoomde eerder al in op de rol van schoolbesturen, directeurs en leraren, en ook van de socioculturele partners.

Met dit seminarie belichtten we specifiek de rol van de lerarenopleidingen: wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen zij via hun beleid en praktijk bijdragen aan meer diversiteit in het lerarenberoep? Hoe kunnen zij drempels verlagen voor studenten met diverse achtergronden, zowel bij de instroom in de lerarenopleiding, tijdens de opleiding, als bij de doorstroom naar de klasvloer?

We lieten enkele lerarenopleidingen en onderzoekers aan het woord. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in dialoog om ervaringen en ideeën uit te wisselen en nieuwe pistes te verkennen. Zo kunnen lerarenopleidingen, andere onderwijspartners en de sociaal-culturele verenigingen zichzelf en elkaar versterken om meer diversiteit te realiseren in het lerarenberoep. 

Lees hier meer over de inhoud en presentatie van de inleiding.

Lerarenopleiders en onderzoekers aan het woord

In het plenaire gedeelte kwamen zowel lerarenopleiders als onderzoekers hun kijk geven op hoe we diversiteit in lerarenteams kunnen stimuleren.

Kijk hier voor een overzicht van alle sprekers en hun presentaties.

Dialoogtafels

Vervolgens gingen de 50 deelnemers in kleinere groepen met elkaar in dialoog om ervaringen en ideeën uit te wisselen en nieuwe pistes te verkennen. Op basis daarvan identificeerden we speerpunten die de Vlor kan vertalen naar beleidsaanbevelingen. We gingen heel gericht op zoek naar drempels, beleidsaanbevelingen voor lerarenopleidingen en beleidsaanbevelingen voor andere spelers in het onderwijsveld.