Het deeltijds kunstonderwijs, 5 jaar na het nieuwe decreet

Op 9 mei 2023 vond het symposium “Het deeltijds kunstonderwijs, 5 jaar na het nieuwe decreet” plaats. Meer dan 100 geïnteresseerde leraren, directies, beleidsmedewerkers en pedagogische begeleiders luisterden geboeid naar de lezing van dr. Peter Adriaenssens over het creatieve brein. Ze namen actief deel aan de verschillende workshops en lieten hun stem horen over vier grote topics: de rol en relevantie van het dko in het Vlaamse onderwijslandschap, de alternatieve leercontext, horizontale en verticale samenhang tussen opleidingsonderdelen en het aanbod van de academies.

Met deze input gaat de commissie Deeltijds Kunstonderwijs van de Vlor volgend schooljaar aan de slag om een advies op eigen initiatief over het niveaudecreet te schrijven.