Startdag 2022: Krachtig leraarschap

Wat maakt het beroep van leraar uniek?
Hoe komen we samen tot een betere stuurkracht van leraren? 

Op de startdag van 27 oktober 2022 zetten we de kracht van het lerarenberoep in de kijker. De startdag was ook een uitgelezen moment voor ontmoeting en netwerking tussen Vlor-leden, overheid en parlementsleden.  

We stelden ook vijf bouwstenen van het lerarenberoep voor. Deze bouwstenen kregen vorm binnen het Vlor-project ‘De leraar op school en in de samenleving’. Op de startdag stelden vier leraren uit het lerarenpanel binnen dat project de bouwstenen voor, telkens vanuit hun eigen klaspraktijk. De bouwstenen vormen een krachtig tegenwicht voor het woelige klimaat waarin leraren vandaag moeten functioneren. Er is een perceptiewijziging rond de leraar nodig en de Vlor wil daar met deze bouwstenen aan bijdragen. Een poster met alle bouwstenen werd ook bezorgd aan alle Vlaamse basis- en secundaire scholen. 

Het programma

Verwelkoming

Ann Verreth, voorzitter Vlaamse Onderwijsraad

Vooruitblik

Speech Leen Van Heurck, algemeen secretaris Vlaamse Onderwijsraad

Bouwstenen van het lerarenberoep

Leraren aan het roer: een pleidooi voor het versterken van de stuurkracht van leraren in de onderwijspraktijk

Presentatie Helma Oolbekkink, HAN University of Applied Sciences / voorzitter Velon

Panelgesprek

In het panelgesprek daagde moderator Ann Verreth de paneleden uit om te reflecteren over de stuurkracht van Vlaamse leraren. Hoe zit het met die stuurkracht vandaag? Hoe draagt de lerarenopleiding bij aan een betere stuurkracht? Het panel besprak ook het belang van de vijf bouwstenen en de rol die de bouwstenen kunnen spelen bij het vormgeven van onderwijsbeleid.

  • Saskia Lieveyns (GO!), voorzitter Raad Secundair Onderwijs
  • Isabel Rots (COV), Raad Basisonderwijs
  • Timothy van Raemdonck (GO! Ouders), Algemene Raad en Raad Secundair Onderwijs
  • Greet Decin (UCLL), werkgroep Professionalisering van de leraar

Slotwoord

Speech Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand