Uitwisseling ‘De samenleving in de klas’

 

De website ‘De samenleving in de klas’ wil inspirerende voorbeelden aanreiken over hoe onderwijs kan omgaan met verschillende maatschappelijke uitdagingen, en daarbij best inzet op dwarsverbanden.

Op de website staan momenteel ongeveer 15 voorbeelden. Om hem verder te verrijken, met nog meer getuigenissen over hoe scholen rond maatschappelijke uitdagingen aan de slag gaan, organiseerde de Vlor een uitwisselingsmoment voor de leden van de commissie Onderwijs en Samenleving en van het overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten op School van de Vlor en voor organisaties die werken rond maatschappelijke uitdagingen en een aanbod hebben voor onderwijs. 

We stelden de website voor, en gingen in gesprek met een twintigtal organisaties met een aanbod van onderwijs over hoe zij vanuit hun expertise en ervaring ook zouden voorbeelden kunnen aanleveren. 

Zelf een voorbeeld insturen kan via de contactpagina.