Leesvaardigheid bevorderen via internationalisering

Samen op weg naar een leven lang lezen

Volgens de internationale PIRLS- en PISA-resultaten gaan de leesresultaten van Vlaamse kinderen en jongeren achteruit. Binnen Europa boeken andere landen, zoals Ierland, Estland, Finland en Polen wel vooruitgang. De antwoorden die daar bedacht worden, kunnen het Vlaamse onderwijsbeleid inspireren en verrijken. Dit vormde dan ook de inspiratie voor dit seminarie dat de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid samen met Epos organiseerde.

Via internationaliseringsprojecten sturen scholen hun leerkrachten en leerlingen naar het buitenland om over het muurtje kijken. Verschillende Vlaamse scholen startten zulke internationale projecten met de focus op leesbevordering. Met dit seminarie wil de Vlor de resultaten van internationaliseringsprojecten in duurzaam beleid valoriseren.

Het belang van het thema weerspiegelde zich ook in de opkomst voor het seminarie. Meer dan 70 deelnemers, zoals experten, mensen uit het beleid en mensen uit de onderwijspraktijk kwamen luisteren en discussiëren. 

Daarnaast wilden we ook op een andere manier over het muurtje kijken: werken aan leesbevordering doe je immers niet enkel binnen de vier muren van het klaslokaal. De hele maatschappij kan hier een rol in opnemen. Het voorbeeld van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de projecten van Iedereen Leest tonen aan dat deze samenwerking loont. 

Overzicht van de bijdragen

Irish national strategy: Literacy and numeracy for learning and life (in het Engels)
door Orlaith O’Connor, assistant chief inspector, Inspectorate, Department of Education

Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Actieplan en activiteiten van Taalunie en Taalraad 
door Heleen Rijckaert, beleidsadviseur onderwijs bij de Taalunie

Leesbevordering in een doorgaande lijn
door Sarah Van Tilburg, coördinator vorming en opleiding bij Iedereen Leest  en Iris Vansteelandt, medewerker leesonderwijs en leesonderzoek bij Iedereen Leest

Reflectie: “Wat hebben vier mobiliteiten rond begrijpend lezen/luisteren opgebracht?”
door Ingrid Schoofs, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  regio Limburg en Marjon Goethals, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  regio Limburg

Story-ID: hoe een internationaal project leidt tot een leesbeleid op school.
door Heleen Van den Haute, Coördinator Internationalisering, Heilig Hartinstituut Heverlee

“Open the Door for Reading: leesbevordering en familiegeletterdheid met en voor jonge gezinnen“.
door Stijn Callewaert, Projectverantwoordelijke leesbevordering en diversiteit, binnen de Dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Afsluitende reflecties

  • Liesbet Heyvaert, voorzitter van het Leesoffensief en decaan van de faculteit Letteren van KU Leuven
  • An De Moor, Beleidsadviseur taal van het Departement Onderwijs en Vorming, en lid van de ambtelijke werkgroep van Het Leesoffensief