Inspiratiedag Basisonderwijs

We gingen tijdens de Inspiratiedag Basisonderwijs op zoek naar de troeven van het basisonderwijs om actuele maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zetten onze vijf fundamenten voor het onderwijs aan jonge kinderen en onze tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs (opnieuw) in de kijker en toonden hoe die het onderwijs voor kinderen in de kleuter- en lagere school kunnen versterken. Dat sluit nauw aan bij de visie op basisonderwijs die de Vlaamse Onderwijsraad de voorbije jaren ontwikkeld heeft.

Zeven inspirerende praktijkvoorbeelden kwamen aan bod, samen met boeiende sprekers met Bert De Smedt over cognitieve ontwikkeling van kinderen, Mayke Poesen-Vandeputte over gelijke onderwijskansen en Ruud Lelieur over leerprestaties in relatie tot die gelijke kansen.