Studiedag: Evaluatiepraktijk en -beleid in secundair en hoger onderwijs: hoe werkt het en hoe kunnen we het op elkaar afstemmen?

Evaluatie speelt een sleutelrol in onderwijskwaliteit. Dat geldt zowel voor het secundair als het hoger onderwijs. Tijdens de voormiddag van deze studiedag werd gekeken naar het streefbeeld van sterke evaluatiepraktijken en hoe die op school uit te rollen. Hoewel dat streefbeeld zeer gelijkaardig is in het secundair en hoger onderwijs kwamen we tot de vaststelling dat evaluatiedoelen en -processen in beide types onderwijs toch anders vorm krijgen. Dat roept de vraag op naar afstemming. Moeten én kunnen scholen secundair onderwijs hun leerlingen voorbereiden op de evaluatie in het hoger onderwijs? Zijn verwachtingen van het hoger onderwijs inzake evaluatiegeletterdheid van de instromende studenten realistisch?

Dries D’haese (wetenschappelijk medewerker aan de UA en de UGent en onderzoeker bij ExCEL) en Jan Vanhoof (verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen) bogen zich in hun keynote over bovenstaande vragen. 

In de namiddag gingen deelnemers interactief aan de slag in workshops rond enkele brede thema’s over evaluatiepraktijk- en beleid en specifieke evaluatievormen.

Op de posterbeurs wisselden we concrete evaluatiepraktijken uit in secundair en hoger onderwijs.