Netwerkvorming en workshop hogescholen-SYNTRA

Op 10 november 2022 vond in De Schelp van het Vlaams Parlement een netwerkevent plaats tussen de hogescholen en SYNTRA, georganiseerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) en de Vlor. Het doel: het verkennen van synergiën en complementariteit tussen de hogescholen en SYNTRA via interactieve dialoog. Waar kunnen hogescholen en SYNTRA nog beter samenwerken? Waar liggen opportuniteiten, maar waar ook de drempels? 

Met dank aan Howest, Thomas More Hogeschool en Arteveldehogeschool voor het toelichten van de cases. 

Programma

10:00 - verwelkoming door VLAIO (Mia Van Humbeeck) en Vlor (Leen Van Heurck)

10:10 - inleiding door Vlhora (Stijn Coenen, algemeen directeur Thomas More) en SYNTRUM (Nico Nieuwborg)

10:30 - twee workshoprondes rond volgende thema's: (1) curriculum en opleidingen (2) delen van infrastructuur, personeel (3) kennisdeling en uitwisseling