Gevalideerde toetsen op het einde van het basisonderwijs

Sinds schooljaar 2017-2018 zijn scholen verplicht om op het einde van het basisonderwijs een gevalideerde toets af te nemen voor ten minste twee leergebieden en vanaf het schooljaar 2018-2019 voor ten minste drie leergebieden. De school kiest vrij welke gevalideerde toetsen ze gebruikt: OVSG-toetsen, interdiocesane proeven of paralleltoetsen van peilingen.

In 2018 bracht de Vlor een advies uit over hoe die toetsen een hefboom kunnen zijn voor onderwijskwaliteit. Ondertussen zijn we enkele jaren verder. In dit seminarie wilden we zicht krijgen op de manier waarop de gevalideerde toetsen op dit moment een bijdrage leveren tot kwaliteitsontwikkeling op systeemniveau (over alle scholen heen) en op het niveau van de scholen. We hadden daarbij oog voor de uitdagingen die zich stellen, nu en in de toekomst.

Praktijkvoorbeelden scholen

Hoe werkt de school met de gevalideerde toets in het kader van haar kwaliteitszorgbeleid (niveau school – niveau leraren/leerlingen)? In welke mate zijn de toetsen een hefboom voor onderwijskwaliteit? Zijn er de voorbije jaren op dat vlak stappen vooruit gezet? Wat zijn eventuele moeilijkheden of noodzakelijke voorwaarden die (nog) ontbreken?

  • Catharina Meremans, Sint-Catharinacollege ‘t Zarlalhartje, Geraardsbergen
  • Gerdy Decavel, GO!-basisschool L.P. Boon, Erembodegem

Pedagogische begeleidingsdiensten aan het woord

Wat leert de pedagogische begeleiding uit de analyse van de resultaten van de toetsen en hoe wordt hiermee aan de slag gegaan? Hoe ondersteunt de pedagogische begeleiding scholen? Welke effecten zijn er op de klasvloer? Hoe ziet de toekomst eruit?

  • Marijke De Meyst, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Steven De Laet, OVSG
  • Heleen Bourdeaud’hui, GO!

Reflecties door onderwijsinspectie

Op welke manier hanteert de inspectie de resultaten van de gevalideerde toetsen in de doorlichting? Wat doen scholen goed? Zijn er de voorbije jaren stappen vooruit gezet? Waar zitten verdere kansen?

Toelichting door Veerle Van Ransbeeck en Ingrid Ocket