Inspiratiedag vroegtijdig schoolverlaten

Samenwerken om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en te remediëren

Op woensdag 20 april verzamelden meer dan 150 deelnemers in het VAC Gent voor een inspiratiedag over vroegtijdig schoolverlaten. De centrale vraag van de dag was: hoe kunnen we meer samenwerken om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan? Hiervoor werden verschillende initiatieven en praktijkvoorbeelden uit het secundair en volwassenenonderwijs in de kijker gezet. 

Programma voormiddag: plenaire sessies

Actieplan tegen schooluitval -  Een korte stand van zaken van het recente Vlaamse beleid tegen schooluitval door Liesbeth Velghe van het Departement Onderwijs en Vorming.

Introductie Edusprong door Els De Saeger van het Departement Onderwijs en Vorming

  • Overzicht ingediende projecten rond ongekwalificeerde jongeren (eerste ronde)
  • Vooruitblik tweede projectoproep

Examencommissie: samenwerking met partners door Griet Van den Eynde van AHOVOKS

Inspiratie uit Nederland door Vincent Gerez van het Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoe slaagde men er in Nederland in om het aantal vroegtijdige schoolverlaters tussen 2001 en 2016 te laten dalen van 71000 naar 25000 per jaar? Hoe gaat de Nederlandse overheid om met de lichte stijging sinds 2016 en wat zijn de huidige plannen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan?

Praktijkvoorbeelden voortijdig schoolverlaten Nederland

Onderzoek van Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek naar samenhang problemen met vsv 

Programma namiddag: praktijkvoorbeelden

Provinciale netwerken

Transitietrajecten bso 

Samenwerking secundair volwassenenonderwijs met secundair onderwijs en externe partners

Samenwerking met arbeidsmarktactoren

Samenwerking binnen het volwassenenonderwijs

BENO-projecten (Basiseducatie na OKAN)

Samenwerking met examencommissie