Colloquium ‘Onderwijskwaliteit op tafel’

Naar aanleiding van de pensioenviering van Mia Douterlungne, sinds 2005 administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad, keken de leden van de Vlor terug en vooruit naar enkele kernthema’s van het onderwijsbeleid.

In verschillende themasessies gingen de deelnemers in dialoog over een thema rond onderwijskwaliteit:

  • Sociale rechtvaardigheid in onderwijs: nood aan een boost? Meer info 
  • Wat is de beste strategie om te onderwijzen? Meer info
  • Bereidt onderwijs goed genoeg voor op de arbeidsmarkt? Meer info 
  • Mentaal welzijn mee in het vizier van onderwijs Meer info

Algemeen voorzitter Ann Verreth blikte terug op de bijna twee decennia passie van Mia Douterlungne voor onderwijsparticipatie.

Mia Douterlungne sloot het colloquium af met een terugblik op haar loopbaan en een toekomstwens voor de Vlor en het onderwijsbeleid.

Het afscheidsartikel van Mia Douterlungne verschijnt in het najaarsnummer van TORB

De Vlor in actie als forum voor overleg en op het kruispunt tussen praktijk, onderzoek en beleid