Veilige start voor afstandsonderwijs in deeltijds kunstonderwijsAdvies over het voorontwerp van decreet over het hybride onderwijs in het deeltijds kunstonderwijs

Met het voorontwerp van decreet komt er, na de regeling voor het leerplichtonderwijs, ook een decretaal kader voor afstandsonderwijs in het deeltijds kunstonderwijs.

Het voorontwerp van decreet biedt een weloverwogen kader met duidelijke uitgangspunten voor een veilige start van synchroon afstandsonderwijs. Het is positief dat een academie de vrijheid krijgt om zelf te beslissen of ze wel of niet afstandsonderwijs aanbiedt.

De Vlor vraagt om niet te wachten op de officiële evaluatie van het decreet in schooljaar 2027-2028, maar nu al enkele bijsturingen te doen.

  • Maak ook asynchroon afstandsonderwijs mogelijk, dat in verschillende situaties een meerwaarde kan betekenen, zeker voor de volwassen leerlingen.
  • Vermijd een tweesporenbeleid door een gebrek aan middelen: elke academie moet afstandsonderwijs kunnen inrichten.
  • Zorg ervoor dat ook individuele leerlingen bij overmacht afstandsonderwijs kunnen volgen en dan als wettig aanwezig beschouwd mogen worden.
  • Gebruik niet de term jaarplanning, maar liever jaaroverzicht of kalender.
  • Bekijk de regelgeving over auteursrechten en GDPR in functie van afstandsonderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 443.33KB)