Nood aan indicatoren om de studievoortgangsmaatregelen in hoger onderwijs te monitorenAdvies n.a.v. het decreet van 15 juli 2022 over de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs

De studievoortgang voor studenten zal grote wijzigingen ondergaan zodra het decreet van 15 juli 2022 over de instroom en optimalisatie van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs in werking treedt. Zo komt er een harde drempel voor studenten die inschrijven in een initiële bacheloropleiding. Die studenten kunnen hun opleiding niet verderzetten als ze voor bepaalde opleidingsonderdelen geen creditbewijs of deliberatiecijfer hebben verworven binnen de twee jaar.

De Vlor vindt het belangrijk om de impact van de nieuwe studievoortgangsmaatregelen in het hoger onderwijs op te volgen. Zo kunnen eventuele ongewenste effecten blootgelegd worden.

Het decreet voorziet monitoring vijf jaar na de inwerkingtreding. In dit advies denkt de Vlor proactief na over de indicatoren die moeten opgevolgd worden: Wat moet er volgens de Vlor gemonitord worden op Vlaams niveau, om er zicht op te krijgen of het decreet zijn doel bereikt? We schuiven vijf indicatoren naar voren die moeten worden opgevolgd. Deze indicatoren bieden een antwoord op onderstaande vragen:

  • Passen studenten hun studiegedrag aan?
  • Is heroriëntatie succesvol?
  • Behalen studenten hun diploma op tijd?
  • Verlaat een kleiner aandeel studenten het hoger onderwijs zonder diploma?
  • Hoe selectief is de drempel (na het tweede bachelorjaar) die werd ingevoerd door het decreet?

Zeker voor specifieke doelgroepen is het van belang om deze indicatoren op te volgen.

Ondanks het belang van indicatoren, wil de Vlor er toch ook voor waarschuwen om te snelle en ondoordachte conclusies te trekken op basis van de monitoring. De nieuwe studievoortgangsmaatregelen hebben aanleiding gegeven tot een gewijzigd beleid in de hogeronderwijsinstellingen. En uiteraard zijn er ook in de bredere samenleving factoren die de data kunnen beïnvloeden. Pas nadat de data grondig geïnterpreteerd zijn en binnen hun context bekeken worden, kunnen er conclusies aan gekoppeld worden.

Download hier het volledige advies (PDF, 469.64KB)