Nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en WegenbouwAdvies over de aanvragen tot erkenning van nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw

De Vlor werd om advies gevraagd over de aanvragen tot erkenning van nieuwe onderwijskwalificaties Dakwerken en Wegenbouw. 

Beide aanvragen vragen zowel om toevoegingen als schrappingen en verschuivingen in de matrix, terwijl de uitrol van de modernisering secundair onderwijs en de invoering van het vernieuwde studieaanbod nog volop bezig is. Die wijzigingen zullen volgens de Vlor vooral leiden tot een versnippering van het aanbod. 

De Vlor gaat voor de principiële benadering dat het geheel van de matrix zich na de volledige uitrol eerst zal moeten zetten om vervolgens over te gaan tot evaluatie. Dan pas kan overwogen worden om nieuwe effectieve en matrix-brede onderwijskwalificaties toe te voegen die gevolgen hebben voor de reeds bestaande structuuronderdelen. Het is daarbij belangrijk om daar een realistisch tijdskader op te zetten. 

De raad is van mening dat beide aanvragen geen antwoord bieden op het vooropgesteld nijpend probleem van het gering aantal leerlingen in bouwgerelateerde studierichtingen en het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector, ook niet vanuit het perspectief van de lerende. 

Omwille van bovenstaande redenen geeft de Vlor een ongunstig advies voor beide dossiers. 

Download hier het volledige advies (PDF, 442.48KB)