Leerjobs als complementaire kwalificerende leerwegAdvies over het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de leerjobs

De leerjobs, een experiment van VDAB in samenwerking met de Syntra en de sectoren, vormen een nieuwe kwalificerende leerweg voor jonge ongekwalificeerde werkzoekenden die niet meer leerplichtig zijn. Dat is een waardevol initiatief. De Vlor blijft wel de finaliteit van een onderwijskwalificatie benadrukken: pas als alle andere opties uitgeput zijn, kan de leerjob een alternatief zijn. Wat is het meest geschikte traject naar werk en opleiding voor een jonge ongekwalificeerde werkzoekende? Dat moet altijd het uitgangspunt zijn. Belangrijk is om jongeren vanuit een leerjob ook toe te leiden naar een traject om een onderwijskwalificatie te behalen.

De Vlor vraagt om de onderwijsactoren bij de verdere uitrol en evaluatie van het experiment te betrekken. Zo kunnen onderwijs en werk elkaar versterken, in het voordeel van de jongeren. Daarnaast vragen we een goede monitoring: wat zal de impact van de leerjobs zijn op duaal leren en op het onderwijs in het algemeen? Ook het effect van de verschillende incentives op de instroom in opleidingen willen we graag gemonitord zien.

De Vlor doet enkele aanbevelingen om van de leerjobs een succesvol experiment te maken:

  • Communiceer duidelijk en transparant over de leerjobs naar alle onderwijsactoren en naar de doelgroep
  • Maak een leerjob aantrekkelijk. Wakker zowel de intrinsieke als de extrinsieke motivatie aan om deel te nemen aan het experiment door:
    • in begeleiding en communicatie het belang van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te benadrukken
    • een financiële stimulans te voorzien die jongeren voldoende motiveert. Die stimulans is er nu niet voor elke jongere in dezelfde mate.

Daarnaast vraagt de Vlor om te bekijken welke stimulansen jongeren kunnen motiveren om een onderwijskwalificatie te  behalen.

 

   

Download hier het volledige advies (PDF, 342.91KB)