Een turbo voor inburgering met het volwassenenonderwijsAdvies over de conceptnota 'Turboplan beter inburgeren en sneller aan het werk

De Vlaamse Regering keurde op 08/09/23 een conceptnota goed met als titel ‘Turboplan beter inburgeren en sneller aan het werk’. De Vlaamse Onderwijsraad stelt vast dat opleiding een belangrijk onderdeel is van die conceptnota, maar dat de onderwijsactoren nauwelijks vernoemd worden in de nota. We vragen om de onderwijspartners op te nemen in de werkgroepen die de conceptnota zullen concretiseren. Ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk kan een bijdrage leveren in de werkgroepen.

Download hier het volledige advies (PDF, 332.24KB)