Tijd voor kunstEvaluatie van 5 jaar niveaudecreet dko

Het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs bestaat intussen ruim 5 jaar. Tijd voor de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) om de balans op te maken: kan het deeltijds kunstonderwijs (dko) zijn opdracht, zoals beschreven in artikel 4 van het decreet, waarmaken? 

Het antwoord op die vraag is niet eenduidig ja. Er zijn met het niveaudecreet veel stappen in de goede richting gezet, maar nu is het tijd om net dat stapje verder te gaan, tijd om ervoor te zorgen dat het dko optimaal binnen onderwijs kan functioneren. Hoe? We geven alvast enkele voorbeelden:  

  • Werk een wettelijk kader uit zodat het dko in partnerschap met het volwassenenonderwijs diplomagerichte opleidingen kan inrichten als onderdeel van een tweedekansleerweg.  
  • Versoepel de regelgeving van de alternatieve leercontext (ALC) zodat ook samenwerkingen met bedrijven en kunstenaars beter mogelijk zijn. 
  • Herbekijk de scheefgetrokken verhouding tussen programmatie- en rationalisatienormen. 
  • Breid DataLoep uit voor het dko en ontwikkel de Datawijzer ook voor het dko. 
  • Kantel de middelen voor Kunstkuur terug in het dko in en werk een kader uit, zodat alle academies met andere onderwijsniveaus kunnen samenwerken. 
  • Voer de voorstellen uit ons advies Leerlingenbegeleiding en zorg in het deeltijds kunstonderwijs uit. 
  • Geef alle academies de middelen waar ze recht op hebben, zowel werkingsmiddelen als omkadering. 

In ons advies doen we nog verschillende andere aanbevelingen, gebaseerd op een grondige evaluatie van het niveaudecreet. De Vlor is ervan overtuigd dat die voorstellen ervoor zullen zorgen dat het dko beter dan vandaag aan de verwachtingen van de overheid zal kunnen voldoen en zo zijn unieke plaats binnen het onderwijslandschap zal versterken.   

Download hier het volledige advies (PDF, 720.22KB)