Nood aan evenwichtige investeringen, ook in volwassenenonderwijsAdvies over voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2023

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) is tevreden met de bijkomende investeringen in clb’s, digitalisering en nascholing voor het basisonderwijs in het kader van de geplande begrotingsaanpassing door de Vlaamse regering. Ze zijn gericht op reële noden en kunnen op het terrein echt een verschil maken. In de clb’s wordt ruim 7 miljoen euro extra geïnvesteerd en er komt 1 miljoen euro bij voor digitaliseringsprojecten. Bovendien wordt het nascholingsbudget voor het basisonderwijs verdubbeld tegen 2024.

De regering voorziet ook 10 miljoen euro extra als werkingsbudget voor (technische) richtingen in het secundair die dure materialen nodig hebben. De Vlor juicht dit toe, maar betreurt dat het volwassenenonderwijs hier uit de boot valt, hoewel daar ook zogenaamde ‘materiaalintensieve’ richtingen aangeboden worden. Ook bij de ondersteuning van duaal leren dreigt het volwassenenonderwijs in de kou te blijven staan.

Investeringen in clb's, digitalisering en nascholing basisonderwijs kunnen verschil maken

In de clb’s wordt ruim 7 miljoen euro extra geïnvesteerd en er komt 1 miljoen euro bij voor digitaliseringsprojecten. Bovendien wordt het nascholingsbudget voor het basisonderwijs verdubbeld tegen 2024. De Vlor verwelkomt die investeringen. Ze zijn gericht op reële noden en kunnen op het terrein echt een verschil maken.

Erkenning van professionaliteit van leraren

De Vlaamse Regering maakt het mogelijk dat schoolbesturen gerechtskosten ten laste kunnen leggen van de Vlaamse Gemeenschap, wanneer die schoolbesturen kosten moesten maken om hun beslissingen inzake deliberaties en tucht over leerlingen te verdedigen. De Vlor hoedt zich ervoor om te stellen dat deze maatregel de planlast voor onderwijsinstellingen kan verminderen. De Vlor apprecieert dat de Vlaamse Regering de schoolbesturen hierin tegemoet wil komen, en ziet dit vooral als een signaal dat de regering de professionaliteit van leraren erkent. Het principe van het aanvechten van beslissingen wordt hiermee niet in vraag gesteld.

Oog voor volwassenenonderwijs bij duaal leren

Om scholen te ondersteunen bij de uitrol van duaal leren ziet de Vlaamse regering een rol weggelegd voor de Regionale Technologische Centra (RTC’s). De Vlor gaf eerder al aan dat bijkomende ondersteuning best kan gebeuren via de partners die dat nu al doen en daar al veel expertise in opgebouwd hebben. De RTC’s hebben vooral expertise om innovatie en samenwerking tussen bedrijfswereld en onderwijs uit te bouwen in harde sectoren. Duaal leren situeert zich evenzeer in zachte sectoren. RTC’s werken ook enkel in het secundair onderwijs, terwijl duaal leren ook in het volwassenenonderwijs uitgroeit tot een belangrijke onderwijsvorm.

Leerlingen met speciale zorgnoden

De Vlaamse regering doet ook bijkomende investeringen voor 2 specifieke doelgroepen: leerlingen met speciale zorgnoden en cognitief sterke leerlingen. Dat het werkingsbudget voor leerlingen met zorgnoden verhoogd wordt, is toe te juichen. Dat wordt specifiek gekoppeld aan leerlingen met een zogenaamd individueel aangepast curriculum (een leerplan aangepast aan hun individuele situatie) en leerlingen in type OV4 (jongeren die het gewone leerplan aankunnen, bijvoorbeeld kinderen met autisme of met een zware fysieke beperking). Het is wel jammer dat enkel scholen die al een aanbod hebben voor die opleidingsvormen, bijkomende middelen kunnen krijgen. Om het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs op te lossen, is het ook nodig om nieuw aanbod te ondersteunen en niet alleen het bestaande aanbod uit te breiden.

Cognitief sterke leerlingen

Voor cognitief sterke leerlingen wordt een fors budget vrijgemaakt. 300.000 euro voor een gloednieuw expertisecentrum en nog eens 700.000 euro voor 20 zogenaamde ankerscholen. De Vlor vraagt zich of dit nog in verhouding is tot wat geïnvesteerd wordt in de Vlaamse leerling in het algemeen. Het budget per leerling zal zo voor cognitief sterke leerlingen fors hoger komen te liggen en dreigt zo het gelijkheidsbeginsel met voeten te treden. Een groot deel van de opdrachten die de Vlaamse Regering aan het expertisecentrum geeft, zouden de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen opnemen. De Vlaamse Regering had de keuze kunnen maken om de pedagogische begeleidingsdiensten te versterken want dit specifieke ondersteuningsaanbod ligt duidelijk in het verlengde van hun decretale opdracht.

Download hier het volledige advies (PDF, 307.26KB)