Programmaties volwassenenonderwijs

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan opleidingen organiseren die behoren tot het studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, als het daartoe onderwijsbevoegdheid heeft. De Vlor geeft advies over die aanvragen voor een onderwijsbevoegdheid.

Centra voor basiseducatie moeten slechts in uitzonderlijke gevallen bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen. De Vlaamse Onderwijsraad geeft advies over die aanvragen.