Advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

De Vlor bracht advies uit over zeven voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs:
  • Studiegebied Mechanica-Elektriciteit: Assistent Podiumtechnicus; Podiumtechnicus
  • Studiegebied Land- en Tuinbouw: Uitvoerend CAD-tekenaar parken en tuinen
  • Studiegebied Nederlands tweede taal: Nederlands tweede taal, Richtgraad 1; Nederlands tweede taal, Richtgraad 2; Nederlands tweede taal, Richtgraad 3; Nederlands tweede taal, Richtgraad 4
Daarnaast gaf de raad advies over geletterdheidsmodules die in het studiegebied Handel toegevoegd zouden worden aan de diplomagerichte opleidingen. De Vlor gaf alle voorstellen (al dan niet met een aantal aanpassingen) een gunstig advies. De raad is tevreden dat er voor het eerst ook geletterdheidsmodules worden gemaakt in het secundair volwassenenonderwijs. In die modules kan gewerkt worden aan de geletterdheidsproblemen van cursisten. Daarmee wordt een begin gemaakt van een doorlopende aanpak van geletterdheidskwesties over de niveaus basiseducatie en secundair volwassenenonderwijs heen. Tegelijk betreurt de Vlor dat het door de overheid opgelegde kader beperkend is voor de invulling van de geletterdheidsmodules. Voor de raad zouden de geletterdheidsmodules deel moeten kunnen uitmaken van alle opleidingen, en niet alleen van diplomagerichte. Het opgelegde referentiekader, namelijk de matrix Nederlands en leren leren is bovendien te beperkt om aan geletterdheid in de ruime zin van het woord te werken. In de voorstellen voor de opleidingen NT2 waardeert de Vlor de beoogde flexibiliteit. De mondelinge en de schriftelijke component kunnen vanaf Richtgraad 2 afzonderlijk gevolgd worden. De Vlor vindt het belangrijk dat in een opleiding NT2 aan alle vaardigheden wordt gewerkt, maar meent tegelijk dat de mogelijkheid om de schriftelijke en de mondelinge component los te koppelen heel wat voordelen heeft. Na het advies van de Vlor zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de goedkeuring van de geadviseerde opleidingsprofielen, waarna de inrichtende machten en het GO! ze verder kunnen concretiseren in leerplannen. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 355.62KB)