Advies over een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs bestaat er een rationalisatienorm voor zowel de centra voor volwassenenonderwijs als de centra voor basiseducatie. Het gaat hierbij om een minimaal aantal lesurencursist dat een centrum tijdens een bepaalde referteperiode moet behalen om in aanmerking te komen voor financiering of subsidiëring. De subsidiëring of financiering van de centra die deze rationalisatienorm niet halen, wordt binnen een periode van drie schooljaren afgebouwd tot nul. In de regelgeving is voorzien dat een centrum een aanvraag tot afwijking van de rationalisatienorm kan aanvragen. Indien een centrumbestuur uiterlijk op 15 april een gemotiveerde aanvraag indient bij de administratie, kan na advies van de Vlaamse Onderwijsraad een tijdelijke afwijking op de rationalisatienorm worden toegestaan. De Vlaamse Regering bepaalt de periode waarvoor de afwijking geldt. Op basis van de huidige regelgeving, bedraagt de rationalisatienorm 120.000 lesurencursist. Onder voorbehoud van goedkeuring van onderwijsdecreet 27 door het Vlaams Parlement zal de rationalisatienorm verhoogd worden vanaf 1 september 2019. De rationalisatienorm zal verhoogd worden naar 700.000 lesurencursist in dichtbevolkte gebieden, 360.000 lesuren in landelijke gebieden en 525.000 lesurencursist voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de faciliteitengemeenten en de Limburgse mijngemeenten. Centra die ervoor kiezen om zich te specialiseren in slechts 1 studiegebied, bijvoorbeeld horeca, zullen een norm van 200.000 lesurencursist moeten halen.