Onderwijs en samenleving

Van consumenteneducatie en verkeerseducatie over burgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling tot gezondheidsbevordering: onderwijs krijgt te maken met heel wat maatschappelijke verwachtingen. De Vlor werkte in meerdere adviezen een visie uit op de rol van educaties binnen het globale beleid van de school.

Sinds het begin van het werkjaar 2015-2016 is het overleg en de uitwisseling daarover binnen de Vlor samengebracht in een overkoepelende commissie Onderwijs en Samenleving.

Lees meer