Advies over uitbreiding rookreglementering op scholen

De Vlaamse Onderwijsraad stelt voor om vanaf 1 september 2008 het rookverbod op school voor iedereen uit te breiden tot het hele schoolterrein en alle schooluitstappen.

Op dit moment mag er in schoolgebouwen niet gerookt worden op basis van de rookwetgeving voor openbare gebouwen. Het personeel volgt de wetgeving over roken op het werk. De Vlor adviseert de minister om met een decreet ook een totaal rookverbod op het hele schoolterrein in te voeren voor iedereen: leerlingen, leraren, ouders en andere personen die op de speelplaats komen. Ook tijdens ‘extra-murosactiviteiten' zouden leerlingen en leraren niet langer een sigaret mogen opsteken.

Met zijn advies volgt de raad een maatschappelijke tendens om roken te ontraden. Aangezien de kans dat een jongere gaat roken in belangrijke mate afhangt van het feit of in de omgeving gerookt wordt, is een rookverbod op de speelplaats en tijdens uitstappen zeker een element van rookpreventie. Een rookvrije school past ook in het gezondheidsbeleid dat van elke school vanaf september 2007 verwacht wordt.

Preventie
Een decreet over roken op school en tijdens uitstappen moet volgens de raad ook een luik bevatten over preventie en sensibilisering van zowel leerlingen als personeel. De raad vraagt dat scholen hun leerlingenraad, schoolraad en de vertegenwoordigers van het personeel zouden betrekken bij het uitstippelen van een rookbeleid. Rookpreventie en rookstopbegeleiding aanbieden aan personeel en leerlingen heeft een duidelijke meerwaarde als voorbereiding op een volledig rookvrije school. De raad wijst op de voorbeeldfunctie die het onderwijspersoneel én ouders onmiskenbaar hebben.

Decreet
De Vlor stelt aan de minister voor om een decreet over een strikter rookverbod op school te laten ingaan op 1 september 2008. Scholen hebben dan de tijd om constructieve, structurele en educatieve maatregelen te treffen.

Download hier het volledige advies (PDF, 171.87KB)