Advies over mondiale vorming


Dit advies is het product overleg tussen de onderwijspartners en de vertegenwoordigers van de NGO's in de commissie Mondiale vorming. Het vertrekt van de vaststelling dat de eindtermen en ontwikkelingsdoelen een wettelijke basis bieden om aan mondiale vorming te doen en heeft twee grote luiken: een inhoudelijk en een organisatorisch. Het inhoudelijk deel geeft een beknopte beschrijving van de eigenheid en de inhoud van mondiale vorming. Zo is het essentieel dat mondiale vorming verbanden legt op wereldvlak. Ook de kwaliteit van leermiddelen komt hier aan bod. Het tweede luik stelt een concept voor om het aanbod van mondiale vorming in het onderwijs beter te organiseren en te financieren. Het beschrijft de voorwaarden om dit concept te realiseren. Komen onder meer aan bod: de rol van de verschillende partners die bij deze educatie betrokken zijn, een financieringsvoorstel (zie ook het raamadvies over educaties) en de gecoördineerde inzet van de andere middelen (materiaal, begeleiding, onderzoek...). Het advies richt zich tot de verschillende overheden die bevoegdheden hebben op het terrein van de mondiale vorming en aan die bevoegdheden willen werken.
Download hier het volledige advies (PDF, 122KB)