Advies over het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’

Eind 2016 lanceerde minister Crevits een ontwerpversie van het plan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’. Het plan zet in op vier onderling nauw samenhangende thema’s die elk op hun manier jongeren op weg moeten helpen naar een gezonde levensstijl:
  • Beweging
  • Voeding
  • EHBO en reanimatie
  • Schoolsportinfrastructuur
De Vlor vindt het positief dat de overheid een prioriteit maakt van gezondheidsbevordering in onderwijs. Het actieplan is een stimulerend en sensibiliserend instrument, dat scholen kan ondersteunen bij het uitbouwen van hun gezondheidsbeleid op maat. De Vlor waardeert dat hij rechtstreeks betrokken wordt bij de implementatie van de acties, en neemt graag dat engagement op. De raad formuleert enkele suggesties voor bijsturing, met de bedoeling het actieplan krachtiger te maken:
  • Een goede beleidsmatige opvolging van alle acties, waarbij de planlast voor de scholen tot een minimum beperkt blijft;
  • Geen nieuwe verplichtingen voor scholen zodat zij gezondheidsbeleid kunnen invoeren in functie van hun eigen specifieke context;
  • Meer expliciet benadrukken dat gezondheid integraal wordt benaderd, vanuit een fysieke, mentale en sociale dimensie;
  • Bij elke actie nadenken over het mogelijke effect op kansengroepen;
  • Alle stakeholders op school betrekken bij de acties.
Tot slot geeft de Vlor bedenkingen en aanvullingen per thema.
Download hier het volledige advies (PDF, 775.19KB)