Opstart commissie Onderwijs en Samenleving

De nieuwe overkoepelende commissie Onderwijs en Samenleving in de Vlor heeft als doel een gestructureerd centraal overleg tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij bepaalde educaties. Die zal in het werkjaar 2015-2016 focussen op de al langer lopende activiteiten van de Vlor op het vlak van gezondheidsbevordering en op het overleg over wereldburgerschapseducatie. Bij het overleg wordt vertrokken vanuit een gedeelde generieke visie van hoe scholen best omgaan met maatschappelijke uitdagingen en hoe ze daarin ondersteund kunnen worden.

Op 2 december 2015 kregen de leden van de commissie de kans om elkaar en het werk van de organisaties vertegenwoordigd in de commissie beter te leren kennen. Tijdens het eerste deel van de dag was er tijd voor toelichtingen en thematische verdieping, zodat de leden een beter zicht kregen op de beleidsdomeinen en kaders. Tijdens het tweede deel van de dag kwamen verschillende organisaties en scholen hun praktijkervaringen op vlak van gezondheidsbevordering en wereldburgerschapseducatie delen met de leden. De inspirerende voorbeelden zullen de basis vormen voor het identificeren van een aantal werkpunten voor de verschillende actoren.