Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school

Om Vlaamse scholen te ondersteunen, om hun leerlingen een gezonde leer- en leefomgeving aan te bieden en een gezondheidsbeleid te ontwikkelen, werkte de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school uit.

Deze publicatie is gebaseerd op de kadermethodiek Gezonde school van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). Om die methodiek te integreren wordt een gezondheidsmatrix aangereikt, met vier strategieën en vier niveaus. De matrix vormt ook de rode draad voor de uitwerking van de exemplarisch gekozen gezondheidsthema's. Om de kwaliteit van het schoolgezondheidsbeleid te bewaken, wordt de kwaliteitscirkel voorgesteld.

Vitaminen wil iedereen inspireren die betrokken is bij het gezondheidsbeleid op school: directies, leerkrachten CLB, pedagogische begeleidingsdienst, … maar ook toekomstige leerkrachten en hun docenten in de lerarenopleiding.