Advies over de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

De Vlor werd gevraagd een advies te formuleren op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen (24 april 2009).

Met de School Fruit Actie kunnen basisscholen een tussenkomst krijgen van 4 euro per schooljaar/leerling wanneer ze hen wekelijks, en ten minste gedurende 30 weken een stuk fruit of groente aanbieden. De actie gaat uit van een cofinanciering van 2 euro per schooljaar/kind. Scholen beslissen zelf hoe ze deze bijdrage genereren en of ze al dan niet deelnemen, met welke klassen en met welke leerlingen.

De raad staat positief tegenover dit initiatief. De geplande School Fruit Actie sluit immers nauw aan bij de maatregelen van het strategische plan van de commissie Gezondheidsbevordering van de Vlor. Toch vraagt de raad aandacht voor enkele randvoorwaarden die kunnen bijdragen tot een maximaal effect van deze actie, met name de ouderparticipatie, de beperking van de administratieve lasten voor de scholen en meer aandacht voor evaluatie van de School Fruit Actie. Ook uit de raad zijn bezwaren tegen het systeem van cofinanciering door de scholen.

Download hier het volledige advies (PDF, 52.37KB)