Advies over de eindtermen ondernemingszin

Op de Vlaamse Ondernemersconferentie werden een reeks maatregelen afgesproken die het ondernemen moeten bevorderen. In opvolging daarvan heeft de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming een ontwerpbesluit gemaakt om vier nieuwe eindtermen over ondernemingszin toe te voegen aan de groep vakoverschrijdende eindtermen voor de drie graden van het secundair onderwijs.

De Raad Secundair Onderwijs wijst er in zijn advies op dat de invoering van de decretaal vastgelegde eindtermen veel inspanningen vraagt van de schoolteams. Als men al tijdens de implementatiefase aan de eindtermen wijzigt, schept dat verwarring. Bovendien is de raad ervan overtuigd dat men de doestellingen waarvoor deze eindtermen ondernemingszin ontworpen zijn, ook kan bereiken met de huidige set eindtermen. Men kan ondernemerschap trouwens ook stimuleren met andere middelen dan eindtermen ondernemingszin.

De raad vraagt daarom dat de overheid de eindtermen nu niet wijzigt.

Download hier het volledige advies (PDF, 77.33KB)