Begeleiding en studiekeuze

Zorgbreedte

De adviezen over zittenblijven en de zorgbreedte van het basisonderwijs. Opvallend is de verschuiving in het pleidooi van de Vlor naar een sterker geïntegreerd zorgbeleid met een goede afstemming tussen de verschillende schoolondersteunende diensten (CLB, PBD, welzijns- en werkgelegenheidsactoren). De Vlor ziet hier voor de school een belangrijke opdracht weggelegd.

Leerlingen-, studenten-, cursistenbegeleiding 

Elke lerende is meer dan een leerling, student of cursist. Hij leeft en leert ook in andere contexten: het gezin, de vrienden, de jeugdbeweging, sportvereniging, media, maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwijs is dan ook meer dan lesgeven, onderwijs is ook begeleiding. Leren kiezen, leren leren en socio-emotionele begeleiding moet integraal deel uitmaken van het systeem van de onderwijsinstelling. Het clb en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn de vanzelfsprekende partners van de school om een dergelijk beleid uit te bouwen.

Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs

Met de installatie van een overlegplatform met actoren uit het secundair en het hoger onderwijs werkt de Vlor actief aan het versterken van de studiekeuze tussen het secundair en het hoger onderwijs. Lees meer