Advies over leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen

In januari 2018 werd het driejarig Europees GOAL-project afgerond. Met dit project werd er leerloopbaanbegeleiding aangeboden aan kortgeschoolde volwassenen in 6 landen: België (Vlaanderen), Tsjechië, IJsland, Nederland, Litouwen en Slovenië. In Vlaanderen werkten twee organisaties mee aan het project, met name de Leerwinkel West-Vlaanderen en De Stap – Word Wijs! uit Gent.

De minister vroeg de Vlor om advies over het verslag van het GOAL-project en over de blauwdruk leerloopbaanbegeleiding, die werd uitgewerkt door het Vlaams Adviescomité van het GOAL-project. Een gelijkaardige vraag werd gesteld aan de SERV.

In de adviesvraag verwijst de minister naar recente ontwikkelingen en lopende processen, zoals de hervorming van de opleidingsincentives voor werkenden; het belang van het bevorderen van een leercultuur in Vlaanderen; en de hervormingen die in het volwassenenonderwijs werden doorgevoerd, zoals de schaalvergroting en het nieuwe financieringssysteem voor de CBE en de CVO.