Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren

Je kan leerlingen op tal van manieren hun leerproces sterker in eigen handen laten nemen, zodat ze zelfstandiger leren en de competentie ‘zelfgestuurd leren’ verwerven. Met de uitgave van het Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren wil de Vlor de belangstelling voor dit thema vergroten en scholen stimuleren om hun leerlingen zelfstandiger te leren leren.

Deel I van het Inspiratiehandboek geeft een algemene inleiding op het thema, Deel II bevat een waaier praktijkvoorbeelden. Het algemene deel omschrijft het concept ‘zelfgestuurd leren’ en licht toe waarom het meer aandacht verdient. Het beschrijft ook hoe de school op verschillende niveaus naar ‘zelfgestuurd leren’ kan evolueren en inventariseert ondersteunende maatregelen. Een deel ervan kan de school zelf nemen, andere liggen in handen van schooloverstijgende instanties.

De praktijkvoorbeelden ziet de Vlor vooral als een inspiratiebron en eerste opstap voor scholen die op zoek zijn naar een eigen, werkbare aanpak. Zij kunnen praktijkvoorbeelden die hen aanspreken, vertalen naar hun eigen context en profiel. De Vlor verspreidt de praktijkvoorbeelden in de overtuiging dat ze het beleidsvoerend vermogen van de scholen kunnen helpen versterken.

De praktijkvoorbeelden komen uit de eerste graad van het secundair onderwijs en de tweede en derde graad van het ASO. Dat betekent overigens niet dat het boek alleen in die niveaus bruikbaar is.