Onderwijspersoneel

Om onderwijskwaliteit voor alle lerenden te garanderen, heeft Vlaanderen nood aan goed, gemotiveerd en voldoende onderwijspersoneel. Het gaat daarbij om het schoolteam: gaande van directie, middenkader, leerlingenbegeleider tot administratief en ondersteunend personeel.

De Vlor spreekt zich niet uit over personeelsproblematiek an sich (arbeidsvoorwaarden, statuut, …). Toch komt het thema van onderwijs als werkplek regelmatig aan bod. Dat gebeurt in het perspectief van alle actoren binnen onderwijs.


Thema's