De kloof voorbij. Naar een betere integratie van theorie en praktijk in de lerarenopleiding

Geert Kelchtermans (KU Leuven) presenteert de resultaten van zijn onderzoeksopdracht naar de afstemming tussen theorie en praktijk in de lerarenopleiding. Het rapport stapt over de klassieke technische discussies in verband met de theorie-praktijk-kloof en richt zich in de eerste plaats op het denkproces waarmee leerkrachten inzichten en praktijkervaring kunnen laten versmelten. Zo ontstaat een referentiekader dat de professionele identiteit en ontwikkeling van de leerkracht op de voorgrond brengt. Een voortdurende cyclus van brede en diepe reflectie is daarbij het sleutelbegrip. Het is een concept dat relevant is voor alle leerkrachten, niet enkel zij die nog in opleiding zijn.

De centrale vraag die De kloof voorbij probeert te beantwoorden is hoe men het leerproces van de leerkracht kan ondersteunen zodat de integratie van theorie en praktijkervaring optimaal verloopt en de volheid van de professionele identiteit van de leraar de aandacht krijgt die ze verdient. In het laatste hoofdstuk draagt de auteur een reeks ‘bouwstenen’ en ‘dragende constructies’ aan om de theorie-praktijk-kloof te overbruggen.

De kloof voorbij is geen boek met kant-en-klare technische oplossingen, maar biedt een denkkader dat verduidelijkt hoe leerkrachten beter kunnen leren inspelen op wat in de klas gebeurt en waarmee men de opleidingsprogramma’s van de lerarenopleiding kan herbekijken.