Advies over de conceptnota lerarenopleiding

De Vlaamse Onderwijsraad schaart zich in grote mate achter de uitgangspunten van de conceptnota. Hij wil, net als de minister, zo vlug als mogelijk duidelijkheid over de plaats van de verschillende vormen van lerarenopleiding ten aanzien van de nieuwe structuur van het hoger onderwijs.

De onderwijsraad hecht, zoals de minister, veel belang aan de betrokkenheid van het afnemend veld bij de lerarenopleiding en gaat principieel akkoord met de wijze waarop die betrokkenheid gestalte krijgt in de figuur van de mentor en in gemengde commissies.

De verwevenheid van theorie, praktijk en reflectie, de nood aan permanente professionalisering en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep zijn een voortdurende zorg die blijkt uit alle voorgaande adviezen van de Vlor in dit verband.

De Vlor heeft nog vragen en opmerkingen bij de concrete uitwerking van de uitgangspunten en vond enkele lacunes in het concept. Zo zegt de nota zo goed als niets over de financiering van het geheel.

De Vlor heeft het erg moeilijk met het grote volume aan stage waarmee de scholen zullen geconfronteerd worden en met de wijze waarop de overheid het concept van de in-service stage invult. De opdracht van de GPB-opleidingen en hun verhouding met de specifieke lerarenopleidingen in universiteiten en hogescholen blijven knelpunten waarover de Vlor zeker verder overleg vraagt.

Download hier het volledige advies (PDF, 171.1KB)