De leraar: professioneel leren en ontwikkelenReviewonderzoek van H. Timperley e.a.

Jo Denis en Jan Van Damme

Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze in hun loopbaan zullen tegenkomen. Velen zien dan ook het belang in van nascholing of andere vormen van professioneel leren. Vaak gaat men ervan uit dat dit een invloed zal hebben op het leren van leerlingen. Maar is dat wel degelijk het geval?

Deze review wil nascholers ondersteunen bij het opzetten van professioneel leren met een positieve invloed op het leren van leerlingen. Relevant onderzoek werd toegankelijk gemaakt voor de Vlaamse context. Het uitgangspunt daarbij was een Nieuw-Zeelandse review, van Helen Timperley en haar collega’s.