Lerarenopleiding en -professionalisering

Goed onderwijs vraagt onderwijspersoneel dat goed opgeleid en deskundig is. De Vlor is voorstander van een versterking van de lerarenopleiding. Daarvoor is afstemming nodig tussen onderwijsinstellingen, pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleidingen. Onderwijsinstellingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot professionele werkplekken. Die moeten zowel startende als ervaren leerkrachten ondersteunen en hen uitdagingen blijven aanbieden om te groeien en te professionaliseren. In het hoger onderwijs is er in Vlaanderen geen specifieke onderwijskundige vorming voorzien. De Vlor vindt dat ook hier nood is aan structurele vorming.