Onderwijs als werkplek

Goed onderwijspersoneel moet ook:

  • kunnen functioneren in een professionele en aangename werkomgeving als lid van een professioneel team;
  • de nodige ruimte krijgen om autonoom professioneel te handelen;
  • voldoende loopbaanperspectieven hebben om in het beroep te kunnen groeien en ontwikkelen;
  • beroepsfierheid uitstralen waardoor het beroep een hoge maatschappelijke waardering geniet.

Sinds het werkjaar 2019-2020 werkt de Vlor aan het projectDe leraar op school en in de samenleving’. Lees meer