Advies over stafmobiliteit

In zijn advies over studentenmobiliteit (24 juni 2010) stelde de Vlor vast dat ook de mobiliteit van de staf een invloed kan hebben op de studentenmobiliteit. Vooral de wisselwerking en mogelijke beïnvloeding van de twee kunnen een stimulans zijn voor internationalisering. De raad besloot daarom dit thema van naderbij te bekijken en hoopt hiermee, analoog met zijn advies over studentenmobiliteit, een bijdrage te kunnen leveren aan de uitwerking van een Vlaams actieplan voor mobiliteit.
Download hier het volledige advies (PDF, 197.34KB)