Reactie op het evaluatierapport van de lerarenopleiding

Een van de uitgangspunten van deze reactie op de evaluatie van de lerarenopleiding is dat de initiële opleiding geen eindstation is. Levenslang leren hoort bij de professionalisering van leraren. De Vlor doet ook voorstellen om stage en de start van de loopbaan geleidelijker in elkaar te laten overgaan en om de praktijkrelevantie van de lerarenopleidingen te vergroten. Verder bevat deze reactie een standpunt in de discussie over basiscompetenties en beroepsprofielen voor leraren. De Vlor waarschuwt om geen onmogelijke verwachtingen op te leggen en ruimte te laten voor de persoonlijke, emotionele en morele dimensies van het leraarschap. De lerarenopleiding mag niet versmallen tot meetbare en controleerbare basiscompetenties.
Download hier het volledige advies (PDF, 151.42KB)