De leraar

op school en in de samenleving

Bouwstenen van het lerarenberoep

Wat maakt het beroep van leraar nu uniek? 

Om een antwoord te krijgen op deze fundamentele vraag van het project 'De leraar op school en in de samenleving', organiseerde de Vlor vier gesprekstafels. De deelnemers aan de gesprekstafels waren erg divers: uiteraard namen heel wat (toekomstige, huidige, ex-)leraren deel, maar ook leerlingen, begeleiders, pedagogen, filosofen en zelfs een loopbaancoach.

Vervolgens ging het lerarenpanel binnen ons project met de gesprekstafels aan de slag. Ze formuleerde vijf bouwstenen van het lerarenberoep. De bouwstenen zijn dus via een participatief traject tot stand gekomen. 

De vijf bouwstenen van het lerarenberoep volgens ons lerarenpanel, gebaseerd op de gesprekstafels:

Een poster van de bouwstenen (bij)bestellen? 

De poster van de bouwstenen bezorgen we aan alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen. Een poster bijbestellen? Dat kan via info@vlor.be. De poster vindt u hierboven in PDF.